درباره شرکت

کلینیک مشاوره مهرآفرین | بهترین مرکز مشاوره در مشهد

کلینیک مشاوره مهرآفرین با مدیریت آقای جلیل مهربان کارشناس ارشد روانشناسی بالینی عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، دارای پروانه اشتغال شماره 1737393 و با همکاری تیم مجرب و کارآزموده در زمینه انواع خدمات مشاوره روانشناسی در حال فعالیت می باشد.